Aluminiumsloda 1,8m + stavvibrator

  • Verktyg & Maskiner
397 kr / dag
Driftkälla:
El

Samtliga priser från BRA Rental inkluderar moms och hyresförsäkring.

Aluminiumsloda 1,8m med skaft samt en eldriven stavvibrator 2m.

Stavvibrering av betong innebär att den instängda luften tvingas upp och ut genom betongytan, som därmed skapar en tätt och stark betong.