Regler på Citorent

Vissa objekt får inte hyras ut via Citorent. Till exempel om de strider mot svensk lag, eller om de strider mot de allmänna värderingar och principer som Citorent står för. Vi har också regler för hur en annons får utformas. Bryter du mot Citorents policy kan detta resultera i att du får ditt konto nedstängt.

Objekt du inte får hyra ut

Olagliga objekt
Uthyrning av objekt som enligt lag är olagliga eller hårt reglerade får så klart inte hyras ut på Citorent.

Vapenrelaterade objekt
Vapenrelaterade objekt som annonseras ut på Citorent ska följa tillämplig lagstiftning om försäljning av vapen. Om de tillämpliga lagarna, som kan komma att förnyas då och då, är strängare än Citorents policys vad beträffar försäljning av vapen och vapenrelaterade objekt, har lagstiftningen alltid företräde framför vår policy.
Läs mer på Polisens hemsida.

Objekt som kan väcka anstöt
Citorent ska vara en plats där i princip allt går att hyra, därför tillåter vi det mesta. Men annonser som förespråkar våld, hat, rasism eller religös intolerans (eller organisationer som har sådana åsikter) har inget på Citorent att göra.

Citorents användare är en mångfaldig grupp av människor med varierande bakgrund och övertygelse. Därför är det att förstå att det alltid finns objekt som för vissa användare kan uppfattas som stötande. Men mångfalden är också en av Citorents starkaste sidor och vi anser att det är viktigt att respektera den. Det är med anledning av det som vi vill tillåta de flesta annonserna.

Med stöd av denna policy kan vi fritt ta bort en annons när objektet eller beskrivningen grafiskt porträtterar våld eller våldsoffer och saknar konkret socialt, artistiskt eller politiskt värde.

Ej tillåtna annonsupplägg

Uppmaning till att kringgå Citorents tjänster
All form av antydningar eller uppmaningar att kringgå Citorents tjänster för att hantera uthyrningen är så klart inte tillåtet och kan leda till avstängning från fortsatt användning av Citorent.

Övriga regler

Regler för betygsättning och omdöme
Efter en slutförd uthyrning får båda parter möjlighet att ge varandra betyg och ett omdöme. Det är förbjudet att manipulera sitt eller någon annans betyg och omdömen genom att genomföra falska uthyrningar i syfte att höja alternativt sänka sitt eget eller någon annans betyg.

Citorent sparar loggar med information såsom ip-adresser om alla omdömen och betyg som lämnas genom tjänsten för att kunna spåra eventuellt missbruk av tjänsten.

Det är också förbjudet att lämna ett omdöme som innehåller något av följande:

  • Person- eller kontaktuppgifter
  • Hets mot folkgrupp
  • Pornografiskt material
  • Länkar, bilder eller skript
  • Reklam för konkurrerande verksamhet